Scopurile evaluării | Episodul 2 | Veridice din Evaluare

Evaluarea este necesară, și uneori chiar obligatorie, multor demersuri diferite. De exemplu, pentru garantarea împrumuturilor, impozitarea clădirilor, expertize judiciare, reevaluarea pentru situațiile financiare, procedura insolvenței, fuziuni și divizări, vânzări, cumpărări și multe altele. Pe larg… Putem spune despre scopurile evaluării că unele rezultă din prevederi legislative, deci ca o obligație,…

Read More

Ce este evaluarea | Episodul 1 | Veridice din Evaluare

Prin evaluare se înțelege activitatea care stabilește o valoare numerică pentru diferite categorii de bunuri. Acestea pot fi: terenuri, case și alte tipuri de imobile, dar și actiuni, diverse bunuri mobile ca mașini, echipamente – precum și active necorporale ca brevete sau mărci. Pe larg… Activitatea de evaluare a început…

Read More