Modelele automate de evaluare | Episodul 27 | Veridice din Evaluare

Publicat în 29 iunie 2023 Modelele automate de evaluare, prescurtate AVM, nu sunt utilizate în România decât punctual. Ele mai fac parte din categoria evaluărilor de masă și sunt utilizate în alte țări pentru stabilirea valorii impozabile a proprietăților. Deși pentru România sunt recomandate atât de BM și au fost prevăzute…

Read More

Veridice 645 – Planificarea inovației din viitor

În ultimii ani pare că pierdem din ce în ce mai mult șansele de reabilitare a sistemului de educație din România. Vedem acest lucru privind situația copiilor noștri, dar și comportamentele și atitudinile multora dintre tinerii care intră în câmpul muncii. Nu este vina lor Sistemul le-a trădat nevoile și…

Read More

Deprecierile unei clădiri | Episodul 26 | Veridice din Evaluare

Când se aplică abordarea prin cost, se pornește de la a estima cât ar costa de nou imobilul respectiv, la dată evaluării, și apoi se aplică cele trei tipuri de deprecieri posibile, după caz: uzură fizică, deprecierea funcțională și deprecierea externă sau economică. Aceste deprecieri se scad din valoarea de…

Read More

Informațiile utilizate la evaluarea proprietăților imobiliare | Episodul 25 | Veridice din Evaluare

O specificitate a evaluării proprietăților imobiliare din România este faptul că, în abordarea prin piață – adică prin comparații, se utilizează informații de piață care reprezintă de regulă oferte de vânzare și nu tranzacții încheiate. Acest lucru se întâmplă pentru că nu există baze de date accesibile care să includă…

Read More

Veridice 644: Învățăm să învățăm mereu

Am vorbit în ultimele episoade despre importanța educației, dar și despre meritocrație. Formarea copiilor nu poate fi redusă la memorarea unui set de materii. Au nevoie de abilități, obiceiuri, valori și principii. Au nevoie de un parcurs al dezvoltării personale pentru a deveni adulți responsabili, competenți și bine adaptați vremurilor…

Read More

Abordarea prin piață | Episodul 24 | Veridice din Evaluare

Abordarea prin piață privește valoarea unui bun prin comparația cu tranzacții sau oferte de bunuri similare și relevante, existente și accesibile în piața specifică. Altfel spus prețurile sau ofertele de piață supuse dacă este cazul unor ajustări vor conduce la valoarea estimată a bunului de evaluat. Pe larg… Ne revedem…

Read More

Abordarea prin venit | Episodul 23 | Veridice din Evaluare

Abordarea prin venit privește bunul evaluat din perspectiva beneficiilor care îi revin proprietarului din deținerea acestuia. De exemplu când se evaluează părțile sociale sau acțiunile unei companii, nelistate la bursă, și aflată în continuitatea activității, abordarea prin venit, DCF, este de regulă metoda cea mai adecvată. Pe larg… Ne revedem…

Read More

Câte metode de evaluare trebuie aplicate într-o evaluare | Episodul 22 | Veridice din Evaluare

Cele trei abordări ale evaluării sunt aplicate în funcție de tipul bunului evaluat, de scopul evaluării și de ceilalți termeni de referință. Nu este obligatorie utilizarea a minim două metode de evaluare dacă acestea nu sunt adecvate. Și utilizarea unei singure metode este corectă, cu precizarea în raportul de evaluare,…

Read More

Veridice 643 – Despre o altfel de educație

Vorbim adesea despre educație. Despre rezultate, reforme și multe lipsuri. Însă arareori ne întrebăm care este rolul educației. Mai ales astăzi când accesul la informație este instant și fără limite tematice sau geografice. Dacă tot vrem să modernizăm educația, ce înseamnă mai exact acest lucru? Vă propun să inversăm conversația.…

Read More

Abordarea prin cost | Episodul 21 | Veridice din Evaluare

Abordarea prin cost prezintă estimarea valorii unui bun din perspectiva investitorului care analizează oportunitatea de a investi în ceva existent prin comparație cu cât ar costa dacă ar construi un bun identic sau similar. Bineînțeles în situațiile în care acest lucru este posibil. De exemplu pentru o casă de locuit,…

Read More