Ce se evaluează când se evaluează o întreprindere | Episodul 33 | Veridice din Evaluare

De multe ori auzim că se cere evaluarea unei firme în diverse scopuri. Pentru mulți este neclar ce se evaluează și se vehiculează o mulțime de răspunsuri: activitatea, activele, firma, brandul etc. Răspunsul corect este că, atunci când proprietarii solicită evaluarea unei firme, se evaluează pachetul de 100%, sau alt…

Read More

Activele în exploatare și activele în afara exploatării | Episodul 32 | Veridice din Evaluare

În patrimoniul unei companii există, în cea mai mare parte a situațiilor, două categorii de bunuri. Mijloace fixe aflate în exploatare, adică cele care contribuie la realizarea activităților firmei, și mijloace fixe în afara exploatării care reprezintă active a căror utilitate și utilizare nu sunt necesare activității companiei. Un pas…

Read More

Durata de viață utilă | Episodul 31 | Veridice din Evaluare

Un alt tip de durată de viață îl reprezintă durata de viață utilă a unui bun. Aceasta reprezintă acea perioadă de timp parcursă de la achiziția acelui bun până în momentul în care, prin exploatarea acelui bun, beneficiile realizate sunt mai ridicate decât costurile de realizare a acestor beneficii. Pe…

Read More

Vârsta cronologică a unui mijloc fix | Episodul 30 | Veridice din Evaluare

Mijloacelor fixe aflate în patrimoniul unei companii le sunt asociate de regulă mai multe tipuri de durate de viață. Prima dintre ele este durata de viață cronologică. Aceasta reprezintă durata de timp parcursă de la achiziția bunului respectiv până la data curentă de înregistrare în situațiile financiare.

Read More

Valoarea de inventar și valoarea netă contabilă | Episodul 29 | Veridice din Evaluare

În evidențele contabile regăsim mai multe valori asociate unui bun mobil sau imobil. Astfel avem valoarea de inventar care de regulă este valoarea bunului respectiv la data achiziționării lui. Apoi, pe măsură ce mijlocul fix respectiv este amortizat, în evidențele contabile regăsim și valoarea rămasă neamortizată sau valoarea netă contabilă.…

Read More

Mijloacele fixe amortizate integral în evaluarea pentru raportare financiară | Episodul 28 | Veridice din Evaluare

În evaluarea pentru raportare financiară sunt incluse și mijloacele fixe care sunt amortizate integral la data de referință a evaluării, dacă aceste mijloace fixe se află în continuare în exploatare, adică sunt utilizate de către companii. În acest caz, un element esențial necesar evaluării este estimarea duratelor de viață rămase…

Read More

Modelele automate de evaluare | Episodul 27 | Veridice din Evaluare

Publicat în 29 iunie 2023 Modelele automate de evaluare, prescurtate AVM, nu sunt utilizate în România decât punctual. Ele mai fac parte din categoria evaluărilor de masă și sunt utilizate în alte țări pentru stabilirea valorii impozabile a proprietăților. Deși pentru România sunt recomandate atât de BM și au fost prevăzute…

Read More

Deprecierile unei clădiri | Episodul 26 | Veridice din Evaluare

Când se aplică abordarea prin cost, se pornește de la a estima cât ar costa de nou imobilul respectiv, la dată evaluării, și apoi se aplică cele trei tipuri de deprecieri posibile, după caz: uzură fizică, deprecierea funcțională și deprecierea externă sau economică. Aceste deprecieri se scad din valoarea de…

Read More

Informațiile utilizate la evaluarea proprietăților imobiliare | Episodul 25 | Veridice din Evaluare

O specificitate a evaluării proprietăților imobiliare din România este faptul că, în abordarea prin piață – adică prin comparații, se utilizează informații de piață care reprezintă de regulă oferte de vânzare și nu tranzacții încheiate. Acest lucru se întâmplă pentru că nu există baze de date accesibile care să includă…

Read More

Abordarea prin piață | Episodul 24 | Veridice din Evaluare

Abordarea prin piață privește valoarea unui bun prin comparația cu tranzacții sau oferte de bunuri similare și relevante, existente și accesibile în piața specifică. Altfel spus prețurile sau ofertele de piață supuse dacă este cazul unor ajustări vor conduce la valoarea estimată a bunului de evaluat. Pe larg… Ne revedem…

Read More