Calitatea unei expertize judiciare | Episodul 12 | Veridice din Evaluare

Calitatea unui raport de expertiză judiciară în domeniul evaluării este influențată decisiv de obiectivele stabilite de către instanță. Pe larg… Expertiza judiciară este un domeniu extrem de important atât în societatea noastră cât și în activitatea de evaluare. O expertiză realizată corect și la timp poate fluidiza actul de justiție…

Read More

Cum poate fi folosită o evaluare | Episodul 11 | Veridice din Evaluare

Un raport de evaluare este realizat într-un anumit scop. El nu poate fi utilizat în oricare alte scopuri fără un acord sau eventuale ajustări ale evaluatorului. Pe larg… Raportul de evaluare nu este un panaceu. Nu este ca un cazier judiciar, deși si la acesta trebuie precizat pentru ce se…

Read More

Valabilitatea unei evaluări | Episodul 10 | Veridice din Evaluare

Valoarea estimată este valabilă strict la data evaluării. Ulterior, în orice moment, circumstanțele stabilirii valorii se pot modifica, pe cale de consecință și rezultatul. Pe larg… Valabilitatea unei evaluări este strâns corelată cu data de referință (mai multe detalii aici). În esență o evaluare nu are un rezultat valabil oricât…

Read More

Standardele de evaluare | Episodul 9 | Veridice din Evaluare

Activitatea de evaluare a bunurilor se desfășoară în conformitate cu standardele profesionale de evaluare în vigoare, adoptate conform legii. Pe larg… Standardele profesionale reprezintă un pilon extrem de important al activității de evaluare. Ele nu conțin metodologii sau formule de calcul ci reprezintă o culegere de cele mai bune practici…

Read More

Termenii de referință ai evaluării | Episodul 8 | Veridice din Evaluare

Ei bine, termenii de referință ai evaluării stabilesc relația contractuală dintre evaluator, proprietatea evaluată, client și utilizatorii desemnați. Pe larg… Termenii de referință ai evaluării sunt agreați în scris între evaluator și client. Ei sunt conținuți atât în contractul de servicii cât și în raportul de evaluare. Structura lor se…

Read More

Ce este raportul de evaluare | Episodul 7 | Veridice din Evaluare

Un raport de evaluare reprezintă un document scris, care conține rezultatul evaluării, termenii de referință, metodele de evaluare și informațiile necesare aplicării acestora. Pe larg… Raportul de evaluare este mijlocul principal prin intermediul căruia evaluatorii își prezintă munca efectuată. Conținutul cadrul al raportului este prevăzut în standardele de evaluare și…

Read More

Etica în evaluare | Episodul 6 | Veridice din Evaluare

Este lipsit de etică dacă un evaluator realizează în același timp evaluarea aceluiași bun, și pentru vânzător, și pentru cumpărător, fără încunoștiințarea amândurora. Pe larg… Pe lângă standardele profesionale și activitatea de pregătire continua, etica reprezintă unul dintre principalii piloni care definesc o profesie liberală. Principiile etice fundamentale din codul…

Read More

Reglementarea activității de evaluare | Episodul 5 | Veridice din Evaluare

Profesia de evaluator este reglementată începând cu anul 2011 și poate fi desfășurată numai de către firme sau persoane fizice autorizate în acest sens. Pe larg… Activitatea de evaluare a început în România în anul 1992. La inițiativă domnului George Bădescu, s-a înființat organizația neguvernamentală ANEVAR – Asociația Națională a…

Read More

Câte valori poate avea un bun | Episodul 4 | Veridice din Evaluare

Un bun imobil nu are o valoare unică. O proprietate imobiliară poate avea valori diferite în funcție de tipul valorii estimate, de scopul evaluării și alți factori specifici. Pe larg… Chiar dacă pare la o primă vedere greu de crezut, se întâmplă de exemplu ca unele imobile, cum sunt spațiile…

Read More

Ce este valoarea de circulație | Episodul 3 | Veridice din Evaluare

Publicat în 4 mai 2023 „Valoarea de circulație” este un tip de valoare care se folosește numai în justiția din România fiind o rămășită dinainte de 1989. Noțiunea corectă este „valoare de piață”. Pe larg… Tipurile de valori incluse în standardele de evaluare aflate în vigoare în România, și care sunt…

Read More