Tot ce (ar trebui să) știe Ministerul de Finanțe, că trebuie prevăzut în Norme legat de noul impozit pe clădiri

Nivelul impozitului pe clădiri și mai ales corectitudinea lui sunt și vor fi esențiale. Impozitele alimentează direct bugetele locale. Bugetele locale asigură funcționarea localităților și infrastructura necesară (de la drumuri până la sistemul de educație și cel de sănătate). Corectitudinea alcătuirii bugetului este și va fi esențială, și va putea fi verificată oricând în timp. Cu cât verificările ulterioare vor conduce la diferențe de impozit, respectiv la situația în care un organ de control va spune “impozitul trebuia să fie de X și el a fost de X-Z” rezultă că Z se numește prejudiciu. Și cineva va trebui să raspundă de crearea acestuia. Nu cred că reprezentanții autorităților locale, contribuabilii sau evaluatorii, nu vor face orice, pentru a evita a fi ei cei care au prejudiciat bugetele locale. Indiferent care ar putea fi “economia” punctuală, nu există nici un “câștig” care să determine acești “actori” implicați în noul impozit pe clădiri, să nu aplice zicala “măsoară de 10 ori și taie o singură dată”. Acest orice pe care trebuie să îl facă este să respecte regulile. Prin urmare este vital ca regulile să fie clare. Eu înțeleg prin reguli clare ca ele să fie astfel formulate încât oricare autoritate locală, contribuabil sau evaluator, în orice colț de țară le aplică, să obțină același rezultat pe care l-ar obține oricare alt decident din aceeași categorie. În aceste condiții legiuitorul trebuie să elimine echivocul din prevederile legale, pentru că altfel va fi doar o întâmplare ca o “lege strâmbă” să conducă la “rezultate drepte”. Invers, din păcate, se mai întâmplă. Și consecintele pot să fie dintre cele mai grave.

Astfel, acum în faza de elaborare a normelor de aplicare a codului fiscal, trebuie clarificate următoarele aspecte referitoare la impozitul pe clădiri:

 

  1. Apartamentele și casele de locuit unde se află sediile de firme și PFA, să poată fi clasificate simplu ca rezidențiale, sau nerezidențiale, având în vedere că ele nu pot fi evaluate parțial dacă nu există documentație cadastrală distinctă.
  2. La o viitoare modificare a codului fiscal toate clădirile care au fost construite cu funcțiune de locuință să fie impozitate ca și locuințe, indiferent de utilizarea lor curentă. Acest lucru va simplifica metodologia de calcul a impozitului și de declarare a clădirilor impozabile, și va elimina presiunea de pe firme și PFA care au sediile în acest gen de spații. Și până la urmă, pentru activitatea desfășurată în aceste locuințe se vor plăti impozite pe venit/profit și celelalte taxe aferente activității desfășurate.
  3. Care este momentul inițial de la care se numără cei trei ani pentru persoanele juridice și cei cinci ani pentru persoanele fizice, după care cota de impozit crește semnificativ, dacă nu este realizat un raport de evaluare. Propunerea este ca anul de referință să fie anul 2016.
  4. Care este perioada de timp în care se realizează rapoartele de evaluare (propunerea este 1 ianuarie – 15 martie a anului pentru care contribuabilii datorează impozit pe clădiri).
  5. Care este perioada de timp în care contribuabilii vor depune rapoartele de evaluare la autoritățile locale.
  6. Care este data evaluării pentru clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor fizice (propunerea este să fie 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul. Această dată nu este prevazută în textul codului fiscal decât pentru persoanele juridice).
  7. Să se uniformizeze modalitatea de calcul a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale, indiferent cine este proprietarul. S-au unificat cotele de impozitare (0.08 – 0.2%) dar valoarea impozabilă nu rezultă din cod că se calculează pe baza aceleiași metodologii.
  8. Care este modalitatea în care autoritățile locale pot contesta valorile impozabile ale clădirilor nerezidențiale.
  9. Cine este responsabil în situația unei clădiri nerezidențiale a cărei valoare impozabilă a rezultat pe baza de raport de evaluare și pentru care impozitul plătit este considerat a fi greșit, în urma aplicării mecanismului de verificare a evaluărilor care a determinat apariția unui nou rezultat al evaluării? Contribuabilul? Evaluatorul? Autoritatea locală? Să existe eventual o prevedere, că impozitul poate fi regularizat fără penalități până la sfarșitul anului pentru care se datorează impozitul pe clădiri, dacă în urma mecanismului de verificare prevăzut de standardele de evaluare vor rezulta diferențe ale valorii impozabile.
  10. Să fie corelate articolele din cod care, în locuri diferite, se referă la același subiect, astfel încât să fie eliminată orice formă de echivoc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *