Despre valoarea impozabilă a clădirilor în anul 2022

Reamintesc principalele repere valabile pentru anul viitor in ceea ce priveste impozitul pe cladiri:

 1. Valorile impozabile vor avea la baza aceeasi metodologie de calcul. Nu au avut loc modificari nici in prevederile legale nici in standardele de evaluare in ce priveste aceasta metodologie.
 2. Perioada de realizare a rapoartelor de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie 2022.
 3. Pentru persoanele fizice nu exista modificari semnificative fata de regulile anului trecut.
 4. Pentru persoanele juridice – tinand seama ca s-a majorat de la 3 la 5 ani perioada de la ultima reevaluare dupa care persoanele juridice pot sa evite creșterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea unei noi evaluari, practic in anul 2022 persoanele juridice nu vor avea obligatia realizarii unei noi evaluari decat daca: (1) ultima reevaluare a fost in anul 2017 (dar e putin probabil sa nu fi existat o evaluare ulterioara acestei date pentru a evita cota majorata de impozitare) si (2) firmele vor sa isi realizeze un nou raport de evaluare, din diferite motive, chiar daca nu au trecut inca cei 5 ani dupa care sa urmeze cota majorata de impozitare.
 5. Pentru cladirile cu utilizare mixta aflate in patrimoniul persoanelor fizice nu mai este necesar raportul de evaluare. Practic proprietarul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere privind suprafata totala a cladirii si repartizarea suprafetei pe cele doua tipuri de utilizare rezidentiala si nerezidentiala. Am prezentat in anexa un proiect de tip de declaratie. Persoanele fizice ar trebui sa isi faca un calcul privind valoarea optima in fiecare caz in parte. De exemplu: in cazul unei cladiri de 500 mp avem 400 mp rezidentiali si 100 mp nerezidentiali. Cotele de impozitare locale sunt 0,1% pentru partea rezidentiala si 1,3% pentru partea nerezidentiala. Tinand seama ca incepand cu acest an, valoarea impozabila este aceeasi (calculata de catre autoritatea locala pe baza art 457 din CF) rezulta o cota ponderata de impozitare de: 0,1%*400/500+1,3%*100/500 = 0,34%. In acest caz este mai convenabil ca persoana fizica sa declare ca “nu declara” repartizarea suprafetelor si atunci cota de impozitare va fi 0,3%.
 6. Rapoartele de evaluare pentru impozitare se realizează numai de către evaluatori autorizați înregistrați in Tabloul Oficial (anevar.ro) care trebuie să utilizeze parafa valabilă 2022.
 7. Evaluatorii autorizați au obligația să înregistreze rapoartele de evaluare în BIF.
 8. Primariile nu au obligatia sa verifice existenta recipisei BIF in raportul de evaluare, dar acest lucru nu inseamna ca prezenta acesteia nu este obligatorie in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare.
 9. Rapoartele de evaluare pentru impozitare nu pot produce efecte pentru anul 2022 dacă au ca data a raportului o data calendaristica după 31 martie 2022. Iar daca nu pot fi utilizate, nu vad de ce un contribuabil ar solicita o evaluare dupa data de 31 martie 2022. Sa astepte pana la inceputul anului viitor.
 10. Data evaluării este 31 decembrie 2021.
 11. Le recomand evaluatorilor autorizați și contribuabililor care au realizat rapoarte de evaluare pentru impozitare, dupa data limita din 2021 sau au depus rapoartele de evaluare dupa data de 31 martie 2021 si acestea nu au fost acceptate de catre UAT-uri, sau nu au produs efecte (daca au mai existat asemenea situatii) să realizeze și să depună un nou raport de evaluare realizat în trimestrul I 2022.
 12. Persoanele fizice care au detinut cladiri nerezidentiale si care le-au reevaluat in anul 2016 trebuie sa realizeze raport de evaluare in anul 2022 astfel incat sa evite majorarea cotei de impozitare de pana la 10 ori.
 13. Se depune cate un raport de evaluare, incluzand una sau mai multe cladiri, pentru fiecare unitate administrativ teritoriala de care apartine/ apartin cladirea/ cladirile.
 14. Pentru a veni in sprijinul autoritatilor locale si nu in ultimul rand al contribuabililor ar fi recomandat ca rapoartele de evaluare sa fie depusa pana la mijlocul lunii martie 2022 pentru a evita aglomeratia de sfarsit de trimisteru si riscul ca acestea sa nu mai poata fi procesate in termen.
 15. In cazul persoanelor juridice tipul valorii estimate este „valoarea impozabila” si aceasta nu se inregistreaza in situatiile financiare. Din acest motiv nu mai este justificata cerinta unor autoritati locale catre contribuabili de a le fi prezentata si balanta de verificare contabila.

Anexa

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

privind cladirile cu utilizare mixta
in conformitate cu art 495 art 2 Cod Fiscal actualizat 2021

Subsemnatul/subsemnatii: Nume_____________________________________________________ Prenume__________________________________________________ Cod numeric personal________________________________________

Nume_____________________________________________________ Prenume__________________________________________________ Cod numeric personal________________________________________

Nume_____________________________________________________ Prenume__________________________________________________ Cod numeric personal________________________________________

Nume_____________________________________________________ Prenume__________________________________________________ Cod numeric personal________________________________________

in calitate de proprietar/coproprietari ai cladirii cu utilizare mixta situate in: localitatea ______________________, strada _______________________, numarul_______________ bloc_______ apartament_______etaj_______

declar pe proprie raspundere urmatoarele referitoare la aceasta cladire:

 1. Suprafata totala a cladirii este: ____________ mp, din care:

Suprafata utilizata in scop nerezidential este: ____________ mp

Suprafata utilizata in scop rezidential este:_______________mp

(Daca s-au completat suprafetele este obligatorie completarea punctului 2 cu informatiile referitoare la utilitati)

2. Exista cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei juridice care desfășoară activitatea economică DA/NU
(Daca raspunsul este DA valoarea impozabila se va determina pe baza de raport de evaluare )
(Daca raspunsul este NU valoarea impozabila se va calcula de catre UAT fara sa fie necesar raport de evaluare )

3. Nu cunosc suprafata utilizata in scop nerezidential

(In acest caz punctele 1 si 2 raman necompletate si impozitul va fi stabilit de catre UAT pe baza cotei unice de impozitare de 0,3% conform art 459 alin 3 Cod Fiscal )

Data Semnatura

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *