De la 3 la 5 ani creste termenul de reevaluare cladiri pentru firme. Si altele

Recent a fost trimisa spre promulgare o Lege privind modificarea si completarea Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal.

De-a lungul procesului legislativ a avut numarul Plx 478/2019.

Daca legea va fi promulgata in acest an, si va intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2021 aceasta prevede cel putin urmatoarele masuri referitoare la impozitul pe cladiri:

 1. Perioada dupa care se realizeaza actualizarea valorii impozabile pentru cladirile apartinand persoanelor juridice se modifica de la 3 ani la 5 ani.
 2. In cazul utilizarii mixte a ramas in vigoare modificarea recenta de cod fiscal care in cazul in care utilitatile nu sunt platite de catre firma valoarea impozabila se stabileste fara raport de evaluare. Noua modificare aparuta prin legea aflata la promulgare este ca atunci cand proprietrii nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential cota de impozitare este de 0,3% aplicata asupra valorii calculate conform art 457.
 3. In cazul in care rapoartele de evaluare se depun dupa primul termen de plata a impozitului (31 martie) acesta produce efecte incapand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

Legea contine si alte modificari referitoare la taxa pe cladiri si lamuriri privitoare la actele de transfer de proprietate unde nu sunt prevazute preturile cladirilor.

Later edit

Legea a fost promulgata astazi 18 decembrie 2020.

Dupa o succesiune de „gandiri si razgandiri” sintetizate in acest articol de pe Hotnews, https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-24585718-impozitele-cladiri-mai-mari-lipsa-raportului-evaluare-ministerul-dezvoltarii-informeaza-primariile-aplica.htm?fbclid=IwAR3qXMRiwlNegKs6YD3icoYkAPowTVu2JtXKwyYpz2YzP8QNyTp8QhfqmFo#.YB0KeuN5moY.facebook

In esenta in ultimul comunicat al Ministerului Dezvoltarii din 3 februarie 2021, s-a justificat si exemplificat de ce Legea 296/2020 a intrat in vigoare in termen de 3 zile de la promulgare, prin urmare „obligativitatea evaluarii” s-a mutat de la 3 ani la 5 ani.

 1. Referitor la data intrării în vigoare a prevederilor Art. I pct. 191-219 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință următoarele:

Plecând de la faptul că, în cuprinsul actului normativ nu se precizează expres data intrării în vigoare a prevederilor art. I, pct. 191-219 din Legea nr. 296/2020, în urma analizării acestui act normativ şi a discuţiilor avute cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, am constatat că pentru intrarea în vigoare a anumitor prevederi de modificare și completare a Codului fiscal,  legiuitorul a stabilit în mod expres un termen de intrare în vigoare, prin derogare de la art. 4 din Codul fiscal, în timp ce pentru alte prevederi nu a fost stabilită o dată certă pentru intrarea acestora în vigoare.

În acest context, a fost pus în discuție momentul de la care se aplică aceste prevederi care nu au stabilit un termen expres de intrare în vigoare, prin raportare la dispoziţiile art. 4, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Întrucât la art. 4, alin. (1) este uzitată sintagma minim 6 luni”, considerăm că aceasta nu  indică un termen expres de intrare în vigoare, ci reprezintă un termen indicativ pentru legiferare.

Având în vedere caracterul general al prevederilor mai sus menționate, conform principiului de drept „dacă legea nu distinge nici noi nu putem distinge” („ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”) şi luând in considerare faptul că Legea nr. 296/2020 nu prevede un termen pentru  intrarea in vigoare a dispoziţiilor prevăzute la art. I, pct. 191-219, opinăm că voinţa legiuitorului a fost de a aplica dispoziţiile constituţionale referitoare la termenul de intrare în vigoare a acestei legi.

Astfel, în materie fiscală, formulării generale a textului îi corespunde o aplicare în aceeași măsură generală, neputând fi introduse distincții dacă legea nu le încorporează.

Potrivit dispozițiilor art. 78 din Constituția României, republicată, prevăd că „Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei”.

De asemenea, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, prevede, la art. 12, alin. (1) următoarele։

„Legile și ordonanțele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, și expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.”

În acest registru de interpretare, pe cale de consecință, potrivit art. 78 din Constituţie, legea se publică în Monitorul Oficial şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.  Termenul de 3 zile se calculează, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial şi expiră la ora 24 a celei de-a treia zi.

 1. Referitor la cota care se aplică pentru calculul impozitului pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2021, conform art. 460, alin. (8) din Legea nr. 227/2015, pentru rapoartele de evaluare depuse la organul fiscal local în anul 2018 având termen de referinţă 31.12.2017, vă aducem la cunoștință următoarele:
 • Până la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, valoarea impozabilă a clădirii se actualiza o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.
 • Astfel, în cazul în care proprietarul clădirii nu actualiza valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri era calculată aplicând o cotă de 5%, potrivit art. 460, alin. (8) din codul fiscal.
 • De la data de intrare a prevederilor Legii nr. 296/2020, potrivit art. 460, alin. (6) din legea nr. 227/2015, valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.
 • Termenul de 5 ani se calculează în funcţie de data de referinţă la care a fost întocmit ultimul raport de evaluare.
 • De asemenea, sunt aplicabile prevederile art. 460, alin. (8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri fiind de 5%.
 • Totodată, în situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

De exemplu, valoarea unei clădiri proprietate a unei persoane juridice care rezultă dintr-un raport de evaluare întocmit cu data de referinţă 31.12.2017, raport depus la organul fiscal local până la primul termen de plată, respectiv 31.03.2018, este luată în calcul pentru stabilirea impozitului pentru anii 2018, 2019, 2020.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 296/2020, se prelungeşte perioada în care poate fi actualizată valoarea din raportul de evaluare încheiat cu data de referinţă 31.12.2017, de la 3 la 5 ani, pentru anii fiscali 2021 şi 2022 putând fi luată în calcul valoarea clădirii rezultată din acest raport de evaluare. Astfel, se impune actualizarea valorii pe baza unui raport de evaluare depus la organul fiscal local competent, până la primul termen de plată al anului 2023, care să reflecte valoarea clădirii la 31.12.2022.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *