Veridice 410 – Cum Funcționează Planul de Restructurare (2)

În episodul trecut, am prezentat câteva detalii din ghidul elaborat de Turnaround Management Association care are în vedere implementarea unui plan de restructurare în 4 etape de către companiile care trec prin momente dificile. Și în această perioadă nu sunt deloc puține.

Săptămâna trecută am detaliat negocierea și implementarea moratoriul public/privat, dar și analiza impactului crizei. Astăzi vom continua cu ultimele două etape: elaborarea planului de restructurare și monitorizarea implementării acestuia.

A treia etapă este probabil și cea mai importantă: crearea planului de măsuri pentru reabilitare pe baza analizelor și proiecțiilor financiare finalizate în etapa anterioară. Avem în vedere 3 componente: realizarea planului de măsuri, a proiecțiilor financiare anuale și situațiilor de cash-flow pentru următoarele 13 săptămâni.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

Creare Plan:

 • Pe baza analizelor / proiecțiilor
  (etapa 2)
 • 3 Componente:
  – plan măsuri
  – proiecții financiare anule
  – situații cash-flow x 13 săptămâni

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

Important de precizat este că practicianul în restructurare oferă suport companiei prin gestiunea comunicării cu băncile, investitorii, autoritățile sau alte părți interesante. Astfel ne asigurăm că avem un limbaj comun în dialogul și negocierile cu partenerii noștri și putem obține mai ușor înțelegere și consens.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

Practician restructurare:

 • Suport companiei
 • Comunicare părți implicate
  (bănci, investitori, autorități, alte păți interesate)
 • Limbaj comun
  (înțelegere, consens)

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

Prima componentă, realizarea planului de măsuri, trebuie să fie foarte riguros finalizată pentru a mări șansele de succes în implementare. Fiecare măsură trebuie să conțină cel puțin: definirea acesteia, aria căreia i se aplică și impactul financiar, persoana responsabilă de implemenare și termenul de finalizare.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

a). Identificare Măsuri:

 • Definire măsuri
 • Aria de aplicare
  (clienți, furnizori, salariați, autorități etc.)
 • Impactul financiar cuatificabil
  (costuri, lichidități etc.)
 • Persoană responsabilă
 • Termen implementare

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

Iată câteva exemple de măsuri ce pot fi necesare: restructurarea conducerii, modificarea structurii funcționale, reducerea personalului, împrumuturi, majorarea capitalului social, conversia unor creanțe în acțiuni sau părți sociale, vânzarea de active, analiza portofoliului de creanțe de încasat și crearea metodologiei de colectare.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

Exemple Măsuri:

 • Restructurare conducere
 • Modificare structură funcțională
 • Reducere personal
 • Împrumuturi (bancare, asociați, acționari, alți finanțatori)
 • Majorare capital social
 • Conversie creanțe acțiuni / părți sociale
 • Vânzare active
 • Valorificare creanțe de încasat

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

A doua componentă, realizarea proiecțiilor financiare anuale, trebuie să aibă în vedere un scenariu de bază, unul pesimist și altul optimist. De asemenea, trebuie să ia în calcul instabilitatea ridicată a pieței, utilizând perioade scurte de proiecție și bugetare. În realizarea proiecțiilor, trebuie cuprinse cel puțin: definirea setului de ipoteze, prognoza cheltuielilor, analiza indicatorilor financiari și prognoza fluxurilor de numerar.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

b). Proiecții financiare:

 • Scenarii x 3
  (de bază, pesimist, optimist)
 • Proiecții pe termen scurt
 • Definire ipoteze
  (vânzări, contracte, % realizare)
 • Prognoză cheltuieli
  (cel mai recent P&L + cele 3 scenarii)
 • Analiză indicatori financiari
 • Prognoză fluxuri numerar

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

A treia componentă, respectiv situațiile de cash-flow pentru următoarele 13 săptămâni, sunt foarte utile tocmai pentru momentele în care ne confruntăm cu o criză severă de lichiditate. Astfel, o gestiune săptămânală a cash-flow-ului crește eficiența tacticilor aplicate și poate face diferența dintre solvabilitate și insolvență.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

c). Cash-Flow x 13 Săptămâni:

 • Specifice crizelor de lichiditate
 • Reconfigurare săptămânală
 • Eficiență crescută tactici
 • Evitare insolvență
 • Menținere solvabilitate

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

Pentru că acest context impune o gestiune rapidă a incidentelor care apar, trebuie pregătită o remediere imediată a problemelor – respectiv crearea unei mici echipe dedicate în care practicianul în restructurare este factor decizional pentru aprobare plăților înaintate de managementul companiei.

 

Situațiile de cash-flow pentru următoarele 13 săptămâni trebuie actualizate în permanență. Elementele de bază sunt încasările substanțiale și plăți importante, precum cele către personal, furnizori importanți, taxe și impozite sau datorii financiare.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

c). Cash-Flow x 13 Săptămâni

 • Încasări substanțiale
 • Plăți importante
  (personal, furnizori-cheie,
  taxe/impozite, datorii financiare)

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

Alte elemente sunt: surse de generare numerar, extinderea termenului de plată către furnizori, vulnerabilități anticipate, numerar restricționat și stress test financiar.

#Etapa 3 | Plan de Restructurare

c). Cash-Flow x 13 Săptămâni

 • Generare numerar
  (existente/în derulare/noi)
 • Extindere termen plăți
 • Vulnerabilități anticipate
 • Numerar restricționat
  (ex: depozite colaterale –
  scrisori de garanție bancară)
 • Stress test financiar
  (supraviețuire în lipsa
  de noi contracte)

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

A patra etapă din metoda de implementare a planului de restructurare este cea de monitorizare a implementării. Aceste rapoarte sunt întocmite de către practicianul în restructurare și sunt puse la dispoziția băncilor, altor creditori și investitorilor pentru a-i informa cu privire la progresul și rezultatele implementării planului. Rapoartele au două componente importante: evoluția fluxurilor de numerar și gradul de conformare la planul agreat.

#Etapa 4 | Monitorizare și Raportare

Important:

 • Realizate de practicianul în restructurare
 • Puse la dispoziția părților interesate
  (bănci, alți creditori, investitori)
 • 2 Componente:
  – evoluția fluxurilor de numerar
  – gradul de conformare la plan

Sursa: Turnaround Plan Guide (Turnaround Management Association, România, 2020)

 

Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi subiecte veridice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *