Veridice 644: Învățăm să învățăm mereu

Am vorbit în ultimele episoade despre importanța educației, dar și despre meritocrație. Formarea copiilor nu poate fi redusă la memorarea unui set de materii. Au nevoie de abilități, obiceiuri, valori și principii. Au nevoie de un parcurs al dezvoltării personale pentru a deveni adulți responsabili, competenți și bine adaptați vremurilor…

Read More

Abordarea prin piață | Episodul 24 | Veridice din Evaluare

Abordarea prin piață privește valoarea unui bun prin comparația cu tranzacții sau oferte de bunuri similare și relevante, existente și accesibile în piața specifică. Altfel spus prețurile sau ofertele de piață supuse dacă este cazul unor ajustări vor conduce la valoarea estimată a bunului de evaluat. Pe larg… Ne revedem…

Read More

Abordarea prin venit | Episodul 23 | Veridice din Evaluare

Abordarea prin venit privește bunul evaluat din perspectiva beneficiilor care îi revin proprietarului din deținerea acestuia. De exemplu când se evaluează părțile sociale sau acțiunile unei companii, nelistate la bursă, și aflată în continuitatea activității, abordarea prin venit, DCF, este de regulă metoda cea mai adecvată. Pe larg… Ne revedem…

Read More

Câte metode de evaluare trebuie aplicate într-o evaluare | Episodul 22 | Veridice din Evaluare

Cele trei abordări ale evaluării sunt aplicate în funcție de tipul bunului evaluat, de scopul evaluării și de ceilalți termeni de referință. Nu este obligatorie utilizarea a minim două metode de evaluare dacă acestea nu sunt adecvate. Și utilizarea unei singure metode este corectă, cu precizarea în raportul de evaluare,…

Read More

Veridice 643 – Despre o altfel de educație

Vorbim adesea despre educație. Despre rezultate, reforme și multe lipsuri. Însă arareori ne întrebăm care este rolul educației. Mai ales astăzi când accesul la informație este instant și fără limite tematice sau geografice. Dacă tot vrem să modernizăm educația, ce înseamnă mai exact acest lucru? Vă propun să inversăm conversația.…

Read More

Abordarea prin cost | Episodul 21 | Veridice din Evaluare

Abordarea prin cost prezintă estimarea valorii unui bun din perspectiva investitorului care analizează oportunitatea de a investi în ceva existent prin comparație cu cât ar costa dacă ar construi un bun identic sau similar. Bineînțeles în situațiile în care acest lucru este posibil. De exemplu pentru o casă de locuit,…

Read More

Rezultatul evaluării | Episodul 20 | Veridice din Evaluare

Chiar dacă au fost aplicate două sau trei metode de evaluare din cele trei abordări posibile (abordarea prin piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost), rezultatul evaluării va fi întotdeauna o selecție a unei valori dintre cele rezultate și niciodată aplicarea unei medii aritmetice sau ponderate între acestea. Pe…

Read More

Abordările evaluării | Episodul 19 | Veridice din Evaluare

Pentru evaluarea oricărei categorii de bunuri, că sunt proprietăți imobiliare, întreprinderi sau bunuri mobile, metodele de evaluare pot proveni din cele trei categorii specifice: abordarea prin piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost. Acestea sunt unicele abordări care includ toate metodele de evaluare care pot fi aplicate conform standardelor…

Read More

Despre ANEVAR | Episodul 18 | Veridice din Evaluare

Corpul profesional care coordonează activitatea evaluatorilor autorizați se numește Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România care are ca atribuții principale acordarea calității de membru, organizarea cursurilor de formare și de pregătire continuă și aprobarea standardelor profesionale de evaluare obligatorii pentru activitatea de evaluare în România. ANEVAR nu face evaluări.…

Read More

Veridice 642: Despre a fi autentic

A fi autentic pare o strategie depășită într-o lume a comparației non-stop facilitată de rețelele de socializare. Până și a fi diferit sau original au devenit concepte captive unor rețete înguste, prefabricate și cât se poate de superficiale. Cu toate acestea, avem nevoie mai mult ca oricând de autentic. Ne…

Read More