Veridice 341 – Semnele Declinului Companiilor

Există un proverb care spune că “decât bătrân și bolnav este mai bine tânăr și sănătos”. Stă în firea umană să evităm identificarea situațiilor mai nefavorabile atât în viața personală, cât și în cea a companiilor.

Cu toate acestea vom vorbi astăzi despre o serie de factori care se regăsesc în aproape toate companiile aflate în declin si care pot atrage atenția pentru o intervenție preventivă și eficientă. Vom prezenta acești factori împărțiți în patru grupe: management, strategie de business, lichiditate și profil financiar.

Elemente comune | Declinul Companiilor:

 1. Management
 2. Strategie de Business
 3. Lichiditate
 4. Profil Financiar

Sursa: Analiza Veridio.ro

În zona de management elementele problematice care pot duce la declin sunt un director general (CEO) cu o abordare autocrată sau fără suficientă autonomie reală, neîmpărtășirea competențelor în cadrul echipelor, dependența de implicarea proprietarului în cele mai mici detalii și lipsa unui plan de succesiune care să prevadă jaloanele ce urmează a fi transmise după retragerea actualului proprietar.

#1. Management | Declinul Companiilor:

 • CEO autocrat
 • Izolarea competențelor
 • Dependența de proprietar
 • Lipsa planului de succesiune

Sursa: Analiza Veridio.ro

La polul opus, un proprietar de afacere va avea enorm de câștigat dacă pleacă de la ideea că firma trebuie să funcționeze independent de prezența sa, dacă găsește oamenii potriviți în echipă, îi creditează cu încredere și îi promovează pentru rolurile de coordonare și conducere, dacă depune eforturi să-și diminueaze gradual implicarea, aduce un CEO experimentat care este deschis față de feedback-ul și contribuția oamenilor și care încurajează formarea și distribuția cât mai largă a competențelor și abilităților în cadrul echipei.

#1. Management | Creșterea Companiilor:

 • Funcționare independenta
 • Formare echipă de conducere
 • CEO experimentat și deschis colaborării
 • Formarea și distribuția competențelor

Sursa: Analiza Veridio.ro

În zona strategiei de business regăsim elementele problematice care pot duce compania în derivă precum creșterea prea rapidă, achizițiile excesive, diversificarea în domenii irelevante pentru activitatea comercială principală și dependența de un singur produs, client sau furnizor.

#2. Strategia de Business | Declinul Companiilor:

 • Creștere rapidă
 • Achiziții excesive
 • Diversificare haotică
 • Dependență sursă unică (produs, client, furnizor)

Sursa: Analiza Veridio.ro

Alternativa este alegerea unui ritm de creștere ambițios dar sustenabil, făcând achiziții bazate pe necesitate și strategie cu obiective clare de atins, creând o diversificare coerentă cu baza de clienți și portofoliul de produse, și asigurarea unei ponderi echilibrate a surselor de venituri sau portofoliului de clienți și furnizori.

#2. Strategia de Business | Creșterea Companiilor:

 • Ritm de creștere sustenabil
 • Achiziții necesare/strategice
 • Diversificare coerentă (clienți/produse)
 • Pondere echilibrată (produse, clienți, furnizori)

Sursa: Analiza Veridio.ro

În zona lichidității, vulnerabiltățile care pun în pericol supraviețuirea firmei sunt lipsa rezervelor financiare pentru evenimente neprevăzute, utilizarea excesivă a liniilor de creditare pe termen scurt fără destinație prestabilită, dar și o concentrare prea mare a scadențelor creditelor angajate. Evident că utilizarea lichidităților necesare activității firmei în investiții cu uz personal accentuează nivelul de vulnerabilitate.

#3. Lichiditate | Declinul Companiilor:

 • Lipsa rezervelor financiare (neprevăzut)
 • Irosirea liniilor de creditare
 • Concentrarea scadențelor

Sursa: Analiza Veridio.ro

Pentru asigurarea unei lichidități sănătoase, în discuțiile cu finanțatorii, sa fie luate în calcul sume suplimentare strictului necesar estimat, să fie folosite liniile de credi-tare pentru finanțarea unor proiecte concrete având un plan de rambursare deja stabilit pentru a fi pus în aplicare din prima zi și să fie angajate noi finanțări doar după ce a fost verificat mai întâi impactul scadențelor cumulate asupra bugetului și profitabilității companiei.

#3. Lichiditate | Creșterea Companiilor:

 • Finanțări acoperitoare
 • Linii de creditare pentru proiecte concrete
 • Analiza scadențelor cumulate

Sursa: Analiza Veridio.ro

Dacă privim profilul financiar, indicatorii declinului sunt planificările și prognozele superficiale, dezechilibru între sursele de finanțare a activității și extinderea dincolo de un nivel sustenabil prin supraîndatorare, astfel încât o eventuală creștere a costului fi-nanțării duce la un capital de lucru insuficient, deci obligă compania să obțină noi credite pentru a susține costurile curente, începând un cerc vicios generator de pierderi din ce în ce mai mari.

#4. Profil Financiar | Declinul Companiilor:

 • Planificare și prognozare superficiale
 • Finanțare dezechilibrată (surse proprii vs. creditori)
 • Supraextindere prin supraîndatorare

Sursa: Analiza Veridio.ro

La polul opus avem rigoare în planificarea și prognozele care stau la baza deciziilor, o balanță sănătoasă între sursele proprii și cele externe de finanțare și o extindere realizată în parametrii optimi de cost și profitabilitate printr-o îndatorare responsabilă.

#4. Profil Financiar | Creșterea Companiilor:

 • Rigoare – planificări + prognoze
 • Surse de finanțare echilibrate
 • Extindere prin îndatorare profitabilă

Sursa: Analiza Veridio.ro

 

Aceștia sunt principalii “markeri” pe care trebuie să-i identificăm, izolăm și eliminăm din afacerile noastre pentru a opri declinul și a da o șansă reală companiei la reinventare.

!NOU – AVA mobile app (search „Adrian Vascu”):

 • Android App: https://bit.ly/2Jf9rsL
 • iOS App: https://apple.co/2pNk27j

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *