Care este data evaluarii in procedura insolventei: deschiderea procedurii sau o data apropiata de momentul evaluarii?

Intrebarea din titlu reprezinta o tema de dezbatere atat intre evaluatorii autorizati cat si intre practicienii in insolventa cat si intre evaluatori, practicieni in insolventa si creditori.

In dosarul 2236/118/2017/a16 in procedura de insolventa a ELCOMEX IEA SA printre obiectiunile aduse raportului de evaluare realizat in cauza s-a aflat contestarea datei deschiderii procedurii ca fiind data adecvata pentru raportarea rezultatelor evaluarii.

Reamintesc ca data evaluarii reprezinta data de referinta la care se raporteaza structura activelor care fac obiectul evaluarii iar data raportului de evaluare este data la care actiunea de evaluare se finalizeaza. Intre cele doua date pot exista diferente temporale fara limita de timp, data de referinta a evaluarii fiind intotdeauna anterioara datei raportului de evaluare.

Revenind la speta analizata de Tribunalul Constanta, pe scurt, o parte dintre creditori a considerat ca data evaluarii nu trebuie sa fie data deschiderii procedurii ci o data ulterioara mai apropiata de momentul evaluarii. Instanta a respins aceste obiectiuni justificand de ce data evaluarii trebuie sa fie data deschiderii procedurii.

In sentinta pronuntata in 14.08.2018 s-a retinut urmatoarele referitoare la subiectul privind data evaluarii.

Creditorii au sustinut ca:

„..data evaluarii (ca termen de referinta a evaluarii conform standardului de evaluare IVS 101.par.2 lit. f) trebuie sa fie data la care investigatiile evaluatorului urmeaza sa se faca sau sa se finalizeze, avand in vedere ca valoarea bunurilor/garantiilor evaluate trebuie sa fie cea actuala, respectiv momentul cel mai apropiat posibil de data utilizarii raportului de evaluare in cadrul procedurii de insolventa, in raport de insusi scopul evaluarii in cadrul procedurii de insolventa”

„In procesul de evaluare a bunurilor/garantiilor, dificultatea aparuta in practica priveste si faptul ca legea nu prevede in mod expres care este momentul datei de referinta a evaluarii”

„….valoarea bunurilor trebuie determinata prin raportare la data intocmirii raportului de evaluare sau o data cat mai apropiata de acest moment, iar nu la data deschiderii procedurii insolventei”

„Conform Legii insolventei 85/2014 art 78, art 133, art 153 alin. 3 o evaluare este necesara in cadrul procedurii insolventei atat in vederea acordarii tratamentului echitabil creditorilor garantati, pentru ridicarea suspendarii, cat si pentru definitivarea tabelului de creante respectiv pentru realizarea vanzarii anumitor bunuri pentru a obtine fondurile necesare continuarii procedurii sau pentru lichidarea activelor societatii debitoare”

„Totodata, valorile astfel identificate urmeaza a fi avute in vedere cu ocazia propunerii unui plan de reorganizare pentru analiza tratamentului creditorilor in reorganizare vs. faliment, independent de scopul in care va fi utilizat raportul de evaluare, fie pentru vanzarea bunurilor, fie pentru acordarea unei protectii echivalente sau pentru analiza comparativa a gradului de indestulare reorganizare respectiv faliment, nu reprezinta niciun fel de relevanta valoarea bunurilor la momentul deschiderii procedurii insolventei sau un alt moment anterior intocmirii raportului de evaluare. Dimpotriva, intereseaza valoarea de piata la un moment cat mai apropiat de acela al eventualului transfer al dreptului de proprietate asupra bunului”

„…in cazul in care prin planul de reorganizare s-ar hotari ca sursa de redresare, vanzarea unui bun grevat de garantia unui creditor, atunci singura posibilitate de a-i asigura creditorului o reparatie integrala ar fi de a-i acorda o protectie valoric echivalenta cu valoarea pe care bunul o avea la data stergerii garantiei”

„tot astfel, pentru a prefigura, intr-un mod cat mai exact, scenariul reorganziare vs. faliment, trebuie avuta in considerare valoarea la care ar putea fi valorificate bunurile debitoarei in caz de faliment, deci la un moment ulterior deschiderii procedurii, chiar ulterior intocmirii raportului de evaluare”

Instanta a constatat urmatoarele:

” ..in cuprinsul Legii 85/2014 nu se face mentiune in mod expres despre data ce ar trebui avuta in vedere la evaluarea bunurilor, acest aspect urmand a fi stabilit pe baza interpretarii dispozitiilor legale, care vorbesc despre evaluare”

„Astfel judecatorul sindic a constatat ca in cauza sunt aplicabile urmatoarele dispozitii legale din Legea 85/2014: Art 58 alin 1 lit p (…), Art. 61 (..), Art. 62 (..), Art. 101 (..), Art. 103 (..), Art.154 alin 1 (..), Art. 155 (..)

Din coroborarea acestor dispozitii legale se desprinde concluzia ca dupa inventariere lichidatorul judiciar va trebui sa ia masurile necesare pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului, operatiune fara de care nu se poate trece la lichidare. Evaluarea vizeaza toate bunurile din averea debitorului.

Dat fiind ca aceasta evaluare se realizeaza in procedura generala in perioada de observatie, dupa terminarea inventarierii, ea fiind necesara pentru ridicarea suspendarii formulata de un creditor garantat, pentru definitivarea tabelului de creante …(..) judecatorul sindic a constatat ca in mod corect evaluarea a fost realizata in raport de data deschiderii procedurii, aceasta fiind si data avuta in vedere de administratorul judiciar pentru intocmirea inventarului.

Stabilirea datei deschiderii procedurii ca data de referinta pentru realizarea evaluarii reiese din scopul si spiritul legii insolventei, acela de acoperire a creantelor asupra averii debitoarei intr-o procedura concursuala bazata pe principii (…)

(..) Realizarea evaluarii avand ca data de referinta data deschiderii prcedurii, este de natura sa asigure respectarea acestor principii, in conditiile in care evaluarea are in vedere bunurile asa cum au fost inventariate in raport de situatia existenta la data deschiderii procedurii.

(..) Stabilirea valorii bunurilor la data deschiderii procedurii in raport de inventarul realizat prin raportare la acelasi moment, poate asigura realizarea acestui climat concursual, colectiv si egalitar intre creditori, fara riscul de a favoriza sau defavoriza anumiti creditori in raport de fluctuatiile bunurilor in anumite momente.

Utilizarea unei alte date de referinta, stabilita in mod aleatoriu in raport de data efectuarii raportului de evaluare ar fi de natura sa creeze situatii de inechitate intre creditorii chiar si de acelasi rang si sa incalce cerintele de transparenta si previzibilitate.

(…………..)

…instanta a considerat ca utilizarea datei deschiderii procedurii ca data de referinta pentru evaluare este un criteriu obiectiv ce poate fi avut in vedere in toate procedurile de insolventa, indiferent de durata concreta in fiecare caz in parte a perioadei pana la care se intocmeste tabloul definitiv. Folosirea unei alte date de referinta ulterioara datei deschiderii, stabilita de administratorul judiciar si evaluator, in mod diferit in fiecare dosar de insolventa nu corespunde cerintelor de previzibilitate a prevederilor legale, aplicarea legii neputand fi lasata la aprecierea participantilor la procedura insolventei. De aceea, raportarea la data deschiderii procedurii este pertinenta si din acest punct de vedere”

(….)

In raport de aceste considerente, judecatorul sindic va respinge ca nefondate obiectiunile formulate de .. (…)

Motivarea integrala este prezentata in BPI nr 19065 din 11.10.2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *