Care este data de predare a rapoartelor de evaluare pentru impozitare in anul 2020?

Update 19.03.2020

Raspuns: 30.06.2020

Motivare

Data de 30.06.2020 rezulta fara echivoc luand in considerare prevederile OUG aprobata in 18 martie 2020 precum si prevederile din Codul Fiscal si Standardele de evaluare a bunurilor dupa cum urmeaza:

In Textul OUG aprobat ieri in sedinta de guvern scrie asa:

(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.”

Conform Codului fiscal:

– art 462

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

– art 458
1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;

– art 460

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

Conform art 38 din GEV 500:

Evaluatorul are obligația să predea raportul de evaluare referitor la valoarea impozabilă, înainte de data stabilită de Codul fiscal pentru plata primei tranșe a impozitului pe clădiri datorat pe anul în curs.

Conform celor de mai sintetizez ca primul termen de plata pentru anul in curs s-a prorogat la 30.06.2020, in consecinta si rapoartele de evaluare se pot depune pana inainte de 30 iunie 2020. BIF este deschis in consecinta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *